Jod

Vad är? / Jod
Sample of iodine

Vad är jod?

Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i denna grupp....

Läs mer