Matematiska konstanter

Vad är? / Irrationella tal  / Matematiska konstanter
Pi-unrolled-720

Vad är pi?

Talet π (pi), även kallat Arkimedes konstant och Ludolphs tal, är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Dess värde är knappt 3,1416 men då talet är irrationellt kan det aldrig skrivas ut exakt med siffror. Beteckningen π infördes troligen...

Läs mer