Juridiska termer

Vad är? / Inkasso  / Juridiska termer

Vad är inkasso?

Inkasso är ett hot om åtgärd från en borgenär mot en gäldenär för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld. I svensk...

Läs mer