Infrastruktur

Vad är? / Infrastruktur
Aerial photo of Gothenburg 2013-10-27 421

Vad är infrastruktur?

Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Framförallt avses system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur. En viktig del av infrastrukturen är även mer abstrakta strukturer som samhällsinstitutioner,...

Läs mer