Samhällsvetenskap

Vad är? / Humaniora  / Kultur  / Samhällsvetenskap
Chen Hongshou

Vad är kultur?

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig)...

Läs mer