Konjunkturcykler

Vad är? / Högkonjunkturer  / Konjunkturcykler

Vad är högkonjunktur?

Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshet, tillväxt och inflation. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax kallas konjunkturcykel. Vanligen är en konjunkturcykel mellan tre och åtta år lång....

Läs mer