HIV/AIDS

Vad är? / HIV/AIDS
Hur HIV (retrovirus) tränger in i T-hjälparcellerna och förökar sig

Vad är hiv?

HIV, som är förkortning av humant immunbristvirus, är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS. Ungefär 37 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 35 miljoner människoliv. Omkring 7 000...

Läs mer