Hållbar utveckling

Vad är? / Hållbar utveckling
Windmills D1-D4 - Thornton Bank

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att...

Läs mer