Grundämnen

Vad är? / Grundämnen
Graphite-and-diamond-with-scale

Vad är kol?

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst...

Läs mer