Globalisering

Vad är? / Globalisering
Mall culture jakarta01

Vad är globalisering?

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra. I allmänt språkbruk har Globalisering kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier....

Läs mer