Mineralogi

Vad är? / Geologi  / Mineral  / Mineralogi
Sérandite

Vad är mineraler?

Ett mineral är ett fast ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart....

Läs mer