Personlighet

Vad är? / Genus  / Personlighet
Narkissos vid källan

Vad är narcissist?

Narcissism är en personlighetsstörning som präglas av självupptagenhet, självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan. Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa....

Läs mer