Människans fortplantning

Vad är? / Genetik  / Människans fortplantning
Gene

Vad är en gen?

Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman. En biologisk gen är en sekvens av kromosomer som i allmänhet kodar för ett visst protein; genen är ett slags recept på ett visst protein. Människan har ca 22 000...

Läs mer