Genetiska analysmetoder

Vad är? / Genetik  / Genetiska analysmetoder
World map GMO production 2005

Vad är gmo?

GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha. Traditionell förädling går istället ut på att man letar efter organismer som liknar de egenskaper man vill ha, och avlar på dem...

Läs mer