Relativitetsteori

Vad är? / Fysikaliska storheter  / Klassisk mekanik  / Relativitetsteori
2kg Gewicht freigeschnitten

Vad är massa?

Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll. Massa utövar gravitation och påverkar därigenom andra omgivande massor och elektromagnetisk strålning. Massa betyder också tröghet, egenskapen att utöva ett rörelsemotstånd med avseende på en påverkande kraft och bestämmer den acceleration kraften orsakar. Dessa två...

Läs mer