Offentlig rätt

Vad är? / Friluftsliv  / Offentlig rätt
Lingonuppköpare

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot...

Läs mer