Juridikstubbar

Vad är? / Försäkringsrätt  / Juridikstubbar

Vad är karensdag?

Karens innebär att man avstår från något under en viss tid. Det kan till exempel handla om en tidsmässig inskränkning i en försäkrings giltighet. Vissa bidrag inom socialskyddet utbetalas inte under karensdagar, varvid en viss självrisk föreligger. I Finland skiljer man mellan arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar och...

Läs mer