Företagsekonomistubbar

Vad är? / Företagsekonomi  / Företagsekonomistubbar
Johann-Maria-Farina-1760

Vad är faktura?

En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran....

Läs mer