Fastighetsförvaltning

Vad är? / Fastighetsförvaltning
ALLMENDE

Vad är fastighetsbeteckning?

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör, som utgör en rättslig enhet. I dagligt tal används ordet fastighet ofta oegentligt om en byggnad, men denna användning har inte stöd i jordabalken. Fastighetstjänster inkluderar vanligtvis ledning,...

Läs mer