Europeiska unionens direktiv

Vad är? / Europeiska unionens direktiv
Cory Doctorow (27543291407)

Vad är artikel 13?

Upphovsrättsdirektivet, eller copyrightdirektivet, fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, är ett EU-direktiv. Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser...

Läs mer