Mottagare av Nobels fredspris

Vad är? / Europeiska unionen  / Globalisering  / Mottagare av Nobels fredspris
Bundesarchiv Bild 183-19000-2453

Vad är EU?

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av...

Läs mer