Genteknik

Vad är? / Etiska frågor  / Genetikstubbar  / Genteknik
Bacteria used to make wheat seeds nearly immune to wheat take-all

Vad är genteknik?

Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA-segment. Inom gentekniken finns det ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Genteknik är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras olika komponenter....

Läs mer