Metabolism

Vad är? / Enzymer  / Metabolism
GLO1 Homo sapiens small fast

Vad är enzymer?

Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter. Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer för att fortgå...

Läs mer