Uppvärmning

Vad är? / Energiteknik  / Uppvärmning
2005-08-30-district-heating-pipeline

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga...

Läs mer