Kapitalism

Vad är? / Ekonomi  / Kapital  / Kapitalism
LabourProdComparison

Vad är kapitalism?

Kapitalism är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer är egendomar, dvs ägs och styrs av privata aktörer såsom individer eller grupper av individer eller genom staten. Produktionsfaktorer, såsom naturresurser/råvaror, realkapital och i vissa fall även arbetskraften, liksom produktionens avsättning i form av varor...

Läs mer