Dialekt

Vad är? / Dialekt

Vad är dialekt?

En dialekt eller ett mål är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass. Slang och jargong är andra varieteter. Idiolekter är enskilda individers språk. Begreppet dialekt används även om specifika...

Läs mer