Handel

Vad är? / Detaljhandel  / Handel
MercadodeSanJuandeDios

Vad är detaljhandel?

Detaljhandel är handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandel är framförallt inriktad på konsumenter. Detaljhandel kan bedrivas från en fast placerad butik eller kiosk, men också i torgstånd, genom postorder och genom försäljning via Internet. Säljaren gör inköp av handelsvarorna i...

Läs mer