Demenssjukdomar

Vad är? / Demenssjukdomar
Alzheimer's disease brain comparison

Vad är demens?

Demens är ett syndrom som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga....

Läs mer