Cancer

Vad är? / Cancer
Tumor Mesothelioma2 legend

Vad är cancer?

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. De vanligaste cancertumörerna är av typen carcinom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, exempelvis...

Läs mer