Livet efter detta

Vad är? / Buddhism  / Livet efter detta

Vad är nirvana?

Nirvâna, alternativt pali nibbâna är målet av den buddhistiska vägen. Nirvana ses ofta som frigörandet från sensualitet/girighet/begär, hat och ignorans. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. Om nirvana...

Läs mer