Ekonomi

Vad är? / Bokföring  / Ekonomi

Vad är omsättning?

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen. Omsättningen uttrycks vanligtvis i en valuta, men kan också anges i enheter,...

Läs mer