Kroppsvätskor

Vad är? / Blod  / Kroppsvätskor

Vad är serum?

Ett serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar....

Läs mer