Systematik

Vad är? / Biologi  / Populationsgenetik  / Systematik
Gull (5828444208)

Vad är en art?

Art är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in närbesläktade organismerna i grupper, så kallade taxa, i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i...

Läs mer