Neuropsykiatriska diagnoser

Vad är? / Autism  / Funktionsnedsättning  / Neuropsykiatriska diagnoser
Autism-stacking-cans edit

Vad är autism?

Autism är en medfödd eller en tidigt förvärvad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor....

Läs mer