Författare: Wilma

Vad är? / Articles posted by Wilma

Vad är pedagogik?

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Dessa tre delar utgör pedagogiska processer som i sin tur innebär aktiviteter som utgör stöd till lärande....

Läs mer
Pollen (Meyers Konversationslexikon 1888)

Vad är pollen?

Pollen eller frömjöl är blomväxters och barrträds ena befruktningsorgan. För att pollinering ska kunna ske måste pollenkornen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, ta sig från en växt till en annan, så kallad korspollinering. Alternativt kan pollinering också ske genom att pollen från samma växt befruktar...

Läs mer

Vad är ozon?

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Den upptäcktes år 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Han gav ämnet namn efter det grekiska ordet för "att lukta", ozein, med anledning av den karakteristiska lukt som uppstår vid åska, då ozon bildas....

Läs mer

Vad är ett organ?

Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel, hjärta, lunga. Ett organ består av vävnader, som i sin tur är bildade av olika sorters celler. Cellernas egna små strukturer - som kan liknas vid dess inre organ - kallas...

Läs mer
Swedish ambulance in Lund

Vad är offentlig sektor?

En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur....

Läs mer

Vad är matglädje för dig?

Jag delar gärna min matglädje med dig. Om du. Klicka på ”Helena” under Boka/Kontakta mig till höger här på sidan, så kan vi diskuterar vad just DU önskar. Vad är då matglädje för dig. Mitt entreprenörskap har gått via maten, eftersom jag har varit aktiv...

Läs mer
Constellation Lupus

Vad är lupus?

Vargen är en stjärnbild på den södra stjärnhimlen. Stjärnbilden är en av de 88 moderna stjärnbilderna som erkänns av den Internationella astronomiska unionen....

Läs mer

Vad är konst?

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk....

Läs mer
Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj

Vad är en komet?

En komet är en mindre himlakropp som kretsar runt solen. När den befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma (atmosfär) eller en svans vilka båda främst uppstår på grund av effekten från solstrålning på kometkärnan. Kometkärnor är svagt sammanhållna samlingar av is, stoft...

Läs mer

Vad är kompetens?

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. I arbetslivet har kompetensbegreppet fått ett stort genomslag och bland annat givit upphov till yrkesroller som "kompetensutvecklare" och enheter inom företag och organisationer som "kompetenscentrum"....

Läs mer

Vad är karensdag?

Karens innebär att man avstår från något under en viss tid. Det kan till exempel handla om en tidsmässig inskränkning i en försäkrings giltighet. Vissa bidrag inom socialskyddet utbetalas inte under karensdagar, varvid en viss självrisk föreligger. I Finland skiljer man mellan arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar och...

Läs mer
Abszess

Vad är inflammation?

Inflammation är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada. Skadan kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, mekaniska eller skador på cellerna eller...

Läs mer

I Östafrika kämpade tyskarna mot Yao och Herero?

och som styrde över sina egna domäner. Under 1800-talets slut började Menelik II modernisera landet. Han hyrde in europeiska experter för att förbättra infrastrukturen och förbättra skolan. Han köpte in vapen och tränade sin armé med hjälp av européer. När Italien invaderade Etiopien 1896 var...

Läs mer

Vad är högkonjunktur?

Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshet, tillväxt och inflation. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax kallas konjunkturcykel. Vanligen är en konjunkturcykel mellan tre och åtta år lång....

Läs mer

Vad är google home?

Du kanske funderar på vad det är som Google Home kan höra och inte höra. och du kanske är rädd för att känna dig avlyssnad. Detta är inte fallet som tur är. Med så många enheter som är uppkopplade mot internet så kopplar Google Home...

Läs mer

Vad är förmånsvärde?

Väljer du att använda tjänstebilen både i tjänsten och privat, ska den beskattas baserat på ett förmånsvärde som sätts upp på ditt lönebesked. Vad är förmånsvärde? Om du använder en bil för privat bruk, som du har fått tillåtelse att disponera i en anställning eller...

Läs mer
DNA Overview2

Vad är genetik?

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om...

Läs mer

Vad är en generator?

Generator, även kallad dynamo, är en maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Vid omvandlingen tillämpas induktionsprincipen/generatorprincipen – när en elektrisk ledning och ett magnetfält rör sig i förhållande till varandra uppstår en elektromotorisk kraft (emk) i ledningen....

Läs mer
Priscacara liops Green River Formation

Vad är fossil?

Fossil är djur- eller växtdelar som bevarats i typer i sediment eller sedimentära bergarter. En fossilisering kräver att växtdelarna och/eller det omgivande sedimentet mineraliseras. Fossilbildning eller förstening innebär alltså ett utbyte av substans, det vill säga en fysikalisk-kemisk omvandling av material....

Läs mer
2005-08-30-district-heating-pipeline

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga...

Läs mer

Vad är etik och moral?

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur...

Läs mer

Vad är dumplings?

Här är ett recept på dumplingsdeg så att du kan göra dina egna små fyllda knyten. Du behöver bara vetemjöl och vatten och det finns flera olika recept på fyllda. Tre olika sorters kinesiska dumplings med tre olika thailändska tillbehör. En fräsch och nyttig asiatisk...

Läs mer

Vad är dialekt?

En dialekt eller ett mål är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass. Slang och jargong är andra varieteter. Idiolekter är enskilda individers språk. Begreppet dialekt används även om specifika...

Läs mer

Vad är det för dag?

Dagen är den ljusa delen av dygnet, det vill säga tidsperioden mellan solens uppgång och nedgång, motsatsen till natt. Dagens längd på jorden är mycket varierande – från ingenting till ett halvt år – beroende på årstid och vilken latitud man befinner sig på, dagarna...

Läs mer
Sage Instruments sphygmomanometer

Vad är ett normalt blodtryck?

Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Värdet brukar anges som två tal åtskilda av snedstreck, till exempel 120/80 mmHg, där siffrorna utgör systoliskt respektive diastoliskt tryck:...

Läs mer

Vad är bim?

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är en intelligent process för planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och infrastruktur, baserad. BIM är ett uttryck som används flitigt i olika forumgrupper. När hade du BIM? Jag är i BIM+2. Och många fler uttryck. Men vad betyder då BIM? BIM handlar...

Läs mer
Portrait of Jupiter from Cassini

Vad är atmosfär?

Atmosfären (aerosfär) är gassiktet runt jorden; är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid. Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara...

Läs mer
Two Peak Flow Meters

Vad är astma?

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och...

Läs mer
Vegetarian diet

Vad är antioxidanter?

Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler. Antioxidanter som tioler eller askorbinsyra (C-vitamin) avslutar dessa kedjereaktioner. För att balansera oxidationstalet upprätthåller växter och...

Läs mer