Författare: Wilma

Vad är? / Articles posted by Wilma

Vad är adverb?

Adverb är enligt traditionell grammatik en ordklass, som ifrågasätts i modern grammatisk forskning på grund av sin oenhetlighet. Ordklassen adverb är svår att upprätthålla i grammatisk analys eftersom adverb knappast kan avgränsas med något av de vanliga kriterierna på en ordklass. Trots de grammatikteoretiska svårigheterna...

Läs mer
Stormclouds

Vad är vädret?

Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. Exempel på sådana tillstånd är temperatur, nederbörd, vind och åska. Exempel på väder i meningen...

Läs mer
AdBlue retail containers

Vad är adblue?

Adblue, formellt AdBlue, är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea (urinämne, karbamid) som allt oftare används till moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer. Trots sitt...

Läs mer

Vad är spänning?

Spänningen är skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Det kan. Spänning mäts i volt (V). Test. illustrerad vetenskap: Vad vet du om ström? Det här är första delen i vår kurs om grundläggande ellära. I detta avsnitt pratar vi om spänning, ström och resistans. Vi...

Läs mer

Vad är synonymer?

Synonym, även synonymi, är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Företeelsen kallas vanligen synonym i svenska skolan och används för att få ett mer varierat språk. Synonymi tillhör semantiska relationer...

Läs mer

Vad är reaktionssträckan?

Hur lång är reaktionssträckan om jag kör i 100 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund? För att enkelt räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan, stryk nollan i. Stoppsträcka, reaktionssträcka och bromssträcka (Körkortonline. e). Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline. e...

Läs mer

Vad är postnummer?

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem...

Läs mer

Vad är parlamentarism?

Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett parlament. Parlamentarism kan förekomma i konstitutionella monarkier och i republiker, och räknas ofta som en nödvändighet för ett demokratiskt statsskick. Ett annat demokratiskt statsskick är alltså presidentialism....

Läs mer
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Vad är nationalism?

Nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist....

Läs mer

Vad är en motion?

Vad är en motion och hur skriva motion? Alla våra. I denna film får du en intro till hur det går till när en vill skriva en så kallad motion. Läs mer. En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person...

Läs mer
Hur HIV (retrovirus) tränger in i T-hjälparcellerna och förökar sig

Vad är hiv?

HIV, som är förkortning av humant immunbristvirus, är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS. Ungefär 37 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 35 miljoner människoliv. Omkring 7 000...

Läs mer

Vad är gdpr?

En introduktion till dataskyddsförordningen. Här får du en kort introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR) och vad som menas med integritet. Lyssna × Dölj. I denna artikel förklarar vi vad GDPR är och hur den kommer att påverka ditt företag, vi delar med oss av praktiska tips...

Läs mer
World map GMO production 2005

Vad är gmo?

GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha. Traditionell förädling går istället ut på att man letar efter organismer som liknar de egenskaper man vill ha, och avlar på dem...

Läs mer

Vad är det?

Här kan du läsa om vad radon är och var det finns. Du får också veta var du hittar gränsvärden för radon i exempelvis inomhusluft och. för 10 timmar sedan. En unik individ med drivkrafter och storslagna drömmar. Det vill ju alla vara. Eller? ”Skolans...

Läs mer

Vad är c o?

Om det är avgift man tar ut hur sätts den och vad ingår i en marknadsmässig avgift. Med Co-Living menas nog stadigvarande bostad. CO eller Có kan syfta på: CO. en kemisk förening, se kolmonoxid; CO. landskod för Colombia; CO. ett PC-spel, se Conquer; CO....

Läs mer

Vad är airbnb?

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Företagsidén har sin utgångspunkt i delningsekonomins principer, där privatpersoner står som både leverantör och kund. Hemsidan innehåller mer än 500 000 privata boenden i 192 länder och 33 000 städer. Från starten i augusti 2008 till...

Läs mer

Vad är ME?

ME/CFS är något som kan drabba alla och kan vara svårt att veta hur man blir av med. Några vanliga sympton är långvarig trötthet, ledsmärta och svullna. Personer i alla åldrar kan få ME men det är oklart vad som orsakar sjukdomen. I en stor...

Läs mer

Vad är lean?

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS) men har senare blivit avknoppat av flera andra organisationer...

Läs mer
Classical-Definition-of-Kno2

Vad är kunskap?

Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller. En person kan förvärva kunskap genom att memorera och internalisera information som andra har kommunicerat,...

Läs mer

Vad är KIK?

Hur mycket används Kik av barn- och ungdomar i olika åldrar och vad gör de där? Här kan du som vuxen ta del av en snabbguide om Kik. Avslutningsvis får du. Kik är en populär meddelandeapp för smarta mobiler som har cirka 300 miljoner användare. Den...

Läs mer
Serena Williams Roland Garros 2007

Vad är kommunikation?

Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via...

Läs mer

Vad är HVB hem?

Ett hem för vård eller boende, i dagligt tal HVB-hem, är ett slags institution i. från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel. När jag för första gången hörde ordet HVB-hem hade jag ingen aning om vad detta var för något....

Läs mer

Vad är fiber?

Bredband är ett samlingsnamn för att med olika tekniker, med hög hastighet, överföra data. Ett snabbt bredband gör att du kan ansluta datorer, TV-apparater. Fiber är det framtidssäkra sättet att få tillgång till tv, telefoni och bredband. Det är driftsäkert och har obegränsad kapacitet av...

Läs mer

Vad är f-skatt?

F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet. "F" i F-skatt står för företag och kan alltså utläsas företagsskatt. På motsvarande sätt står "A" i A-skatt för anställd....

Läs mer

Vad är densitet?

Densitet, volymmassa är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Ibland används specifik vikt som en synonym till densitet, men i vetenskapliga sammanhang...

Läs mer
Religion distribution

Vad är religion?

Religion är kollektiv tro som grundar sig på trosföreställningar, till exempel om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet...

Läs mer

Vad är ljus?

Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser. Ljus i fysisk bemärkelse kan mätas och kvantifieras på olika sätt, men det finns inget direkt samband mellan dessa mätvärden och vår upplevelse av ljus i...

Läs mer
Soundwaves

Vad är ljud?

Ljud är mekaniska vågor, ett varierande tryck som överförs av ett fast ämne, vätska eller gas, vars frekvenser faller inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan. Ett exempel på hörselorgan...

Läs mer
M1M3 frm SCB

Vad är inflation?

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden"[källa behövs]. När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt...

Läs mer
Tekniska museet 1952

Vad är det på tv?

Television är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder till en mottagare. Numera betecknar termen, som kan förkortas TV, tv eller teve, även mediet eller för att beskriva tekniska lösningar som tillhör något av de olika TV-systemen. Systemet...

Läs mer
Btd rv44 sandnes

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett körfält är en del av en körbana på en väg, vilket är avsett för trafik huvudsakligen i en riktning och med en bils bredd. Ett körfält ska vara så brett att ett fordon inte ska inkräkta på angränsande körfält. Längs körfältet har vanligen väglinjer...

Läs mer