Författare: Wilma

Vad är? / Articles posted by Wilma
Democracy Index 2018

Vad är demokrati?

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament....

Läs mer
Autism-stacking-cans edit

Vad är autism?

Autism är en medfödd eller en tidigt förvärvad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor....

Läs mer

Vad är klockan?

0:00 Man ställer om klockan 2 gånger varje år. Ena gången till sommartid och andra till vintertid (normaltid). Under har vi en realtidsklocka som visar vad klockan är. Rätt tid i datorn? Vad är klockan, exakt? Titta här, så slipper du ringa Fröken Ur för tidgivning....

Läs mer