Författare: Johan Green

Vad är? / Articles posted by Johan Green
Boron R105

Vad är bor?

Bor (latin: borium) är ett halvmetalliskt grundämne med atomnummer 5 och den kemiska beteckningen B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda. Vid rumstemperatur är bor inte särskilt reaktivt. I naturen är...

Läs mer
Winborg ättiksprit

Vad är ättika?

Ättika är en blandning av ättiksyra och vatten i olika koncentrationer som används i matlagning samt i hushållet för borttagning av kalkavlagringar av exempelvis kaffebryggare, diskmaskiner och vattenkokare. Eftersom ättiksyra är konserverande och håller bakterier och mögel borta brukas ättika vid olika sorters inläggningar. Ättika...

Läs mer
EscherichiaColi NIAID

Vad är bakterier?

Bakterier (Bacteria) eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer. Bakterier räknas till prokaryoterna som även inkluderar domänen arkéer. Bakterier är vanligtvis ett antal mikrometer långa och väger ett antal hundra femtogram. Bakterier kan ha ett varierande utseende,...

Läs mer
SquareMeterQuadrat

Vad är area?

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet. Arean hos en form kan mätas genom att jämföra den med en kvadrat av bestämd storlek. SI-enheten för area är kvadratmeter (m²). Inom matematiken är enhetskvadraten definierad till att ha arean 1....

Läs mer

Vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift är en form av beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna. Arbetsgivaravgifter kan, beroende på land, helt eller delvis vara en social avgift kopplad till socialförsäkringssystemet eller...

Läs mer

Vad är zip code?

Ja som frågan lyder. Håller på att betalar en resa, men måste fylla i zip code. Vad är det? ? Svensk översättning av 'zip code'. engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. Zip-fil förlängning. Vad är det här? Allt om....

Läs mer

Vad är vat nummer?

Momsregistreringsnummer är ett unikt serienummer som i EU tilldelas alla som. I internationella sammanhang kallas det för VAT-nummer, där VAT är en. Ta reda på ditt vat-nummer (momsregistreringsnummer) på bara några få sekunder. använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra...

Läs mer

Vad är url?

Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat internetadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på nätet, till exempel en internetsida: http://www.example.org/nyheter/dagens.html.Internetadressen är en del av infrastrukturen för World Wide Web. Tekniken skapades av Tim Berners-Lee och presenterades 1989. URL:en är konstruerad för att...

Läs mer

Vad är var?

Var eller pus är ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion. Var består till största delen av vita blodkroppar som absorberat främmande organismer. Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här. Inflammation och infektion är två...

Läs mer
Vittadini - Tuberaceae

Vad är tryffel?

Tryffel är en beteckning som används för flera svamparter med underjordiska fruktkroppar tillhörande olika ordningar inom svampriket. Beteckningen är polyfyletisk och saknar taxonomiskt värde. Så kallade "äkta tryfflar" tillhör sporsäckssvamparna och hit hör de ätliga arterna inom familjen Tuberaceae, som stjärnhovstryffel och ädeltryfflarna i släktet...

Läs mer

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt och tidigare också förmögenhetsskatt. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, med viss eftersläpning....

Läs mer

Vad är tjänstevikt?

Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett körklart fordon inklusive 75 kg för förarens vikt, full tank drivmedel, kylvätska, spolarvätska och olja. För motorcyklar räknas inte föraren. Jämför totalvikt.Bil, traktor och motorredskap: "Tjänstevikt för en bil, traktor eller motorredskap är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt,...

Läs mer

Vad är syssling?

Sysslingar, småkusiner, tremänningar eller nästkusiner är personer där en av den ena personens föräldrar är kusin till en av den andra personens föräldrar. Ordet "småkusin" används i finlandssvenskan, där syssling i stället syftar på småkusiners barn (fyrmänningar). I norra Norrland används även andrakusin, som i...

Läs mer
Sarcoptes scabei 2

Vad är skabb?

Skabb är en smittsam hudsjukdom, kännetecknat av intensiv klåda och hudutslag/håravfall, som orsakas av ett ektoparasitiskt kvalster. Ordet skabb kommer från scabies som är latin för klåda. Sarcoptes scabiei är den parasit som infekterar människor och djur....

Läs mer

Vad är republik?

Republik innebär i dess mest generella betydelse en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket, som regel genom att denne är folkvald. I vissa fall kan en republik dock vara en självstyrande enhet i en annan stat, vilken...

Läs mer

Vad är gränsen för grovt rattfylleri?

Rattfylleri är trafikbrottet att framföra ett motordrivet fordon eller spårvagn med otillåten mängd alkohol eller droger i blodet. När narkotikapåverkade personer olovligen kör ett fordon kallas det drograttfylla....

Läs mer

Vad är ett referat?

Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande. Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord....

Läs mer
Cocacola-5cents-1900 edit1

Vad är public service?

Public service är en radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll. I uttryckets hemland Storbritannien innefattar public service dels BBC, som brukar kallas för public...

Läs mer
Potomac green water

Vad är övergödning?

Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. I sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist. Övergödning ökar igenväxningstakten av sjöar och gör så att sjön snabbare övergår i en våtmark. Kväveoxider och...

Läs mer
Narkissos vid källan

Vad är narcissist?

Narcissism är en personlighetsstörning som präglas av självupptagenhet, självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan. Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa....

Läs mer
Mutation deletion

Vad är mutation?

Mutationer är förändringar i cellers genetiska material. Mutationer har flera olika orsaker, till exempel slumpmässiga kopieringsfel under celldelningen, strålning eller inverkan av vissa kemiska ämnen och virus. Mutationer ingår också som ett naturligt och nödvändigt led i vissa processer i celler. För flercelliga organismer kan...

Läs mer

Vad är en metafor?

Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga begreppet. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget. Ordet metafor kommer från grekiskans metapherein där meta betyder "över"...

Läs mer

Vad är massmedia?

Massmedium används ofta nu i nutida samhälle för att sprida mycket information till ett flertal människor genom olika källor....

Läs mer

Vad är ledarskap?

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system....

Läs mer
DE licence front

Vad är sant för unga män med körkort?

Körkort är en handling som visar att man har behörighet till att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och/eller motorredskap. Lagstiftningen gällande utfärdande av körkort varierar mellan olika länder, i vissa utfärdas körkort efter att körkortsinnehavaren godkänts i ett körprov, medan personer i andra länder erhåller ett...

Läs mer
Mass-spring-system

Vad är kraft?

Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser. I sin nutida mening infördes kraftbegreppet av Isaac Newton. Inom den klassiska fysiken förklarar Newtons tre rörelselagar kroppars rörelse under inverkan av krafter och dessa tre lagar kan...

Läs mer
Cholesterol-3d

Vad är kolesterol?

Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne, som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol. Namnet kommer från grekiskans chole...

Läs mer

Vad är konservatism?

Konservatism är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer den ansågs representera. Joseph de Maistre är en annan central man för idétraditionen. Uttrycket konservatism myntades av den franske politikern...

Läs mer

Vad är hybris?

Och vad hände behind the scenes i Ryssland med Johan Rehborg? Allt detta och MYCKET mer får vi höra i det här avsnittet av Det är inte hybris om det är sant. Hybris (grekiska: ΄γβρις) var inom grekisk mytologi att vilja efterlikna och/eller. För att...

Läs mer
Gelatine

Vad är gelatin?

Gelatin är ett geleringsmedel av typen polypeptid. Det utvinns ur kollagen, ett protein som finns i bindväv. Kemiskt består gelatin typiskt av 90 procent protein och cirka 10 procent vatten och endast spår av salter. Gelatin hade tidigare tillsatsbeteckning E441....

Läs mer