Författare: Johan Green

Vad är? / Articles posted by Johan Green
Great Game cartoon from 1878

Vad är klockan i afghanistan?

Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan...

Läs mer
Atlas from boston dynamics

Vad är ai?

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker...

Läs mer
Ford model t 1919 d053 starter and generator units

Vad är teknik?

Teknik, från grekiska téchnē (τέχνη) som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk", är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening.[källa behövs] Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär...

Läs mer
Michelle Bachelet with sash

Vad är socialism?

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Denna definition, fastän vanlig i den dagliga...

Läs mer
Besöka sociala nätverksplatser

Vad är sociala medier?

Sociala medier betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Sociala medier som teknik är...

Läs mer

Vad är roaming?

Roaming innebär inom mobiltelefoni att en användare kopplas, oftast automatiskt, från en teleoperatörs nät till en annans. Begreppet ska inte förväxlas med hand-off/hand-over, som används då mobiltelefonsystemet kopplar över från en radiobasstation (radiomast) till en annan, utan avbrott av pågående samtal....

Läs mer

Vad är pk?

Politisk korrekthet, alternativt PK, är en nedsättande beteckning på en. oräddhet inför att ignorera vad som anses vara den politiska korrekthetens restriktioner. pk. betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med...

Läs mer

Vad är oumph?

Oumph är ett nytt smarrigt alternativ till kött Här är fem anledningar till varför DU borde testa det. Vad är oumph som alla snackar om just nu? Sojaprodukterna tzay och oumph. låg båda över 1000 kr/kg protein. Jämfört med ekologisk nötfärs och färdiga köttbullar hade alla...

Läs mer

Vad är landsting?

Alla kommuner ingår automatiskt i länens landsting, med undantag av Gotland. Vad gäller organisationen markerades landstingens karaktär av modernt. Landstingen och regionerna sköter sådant som är så pass dyrt att större områden måste samarbeta om det. Landstingen sköter till exempel sjukvården. Landskapens högsta beslutande organ...

Läs mer
Muesli

Vad är granola?

Müsli är en blandning av bland annat olika grynsorter som havregryn, kornflingor, rågflingor, veteflingor samt torkad frukt och nötter. Müsli smaksätts ofta med socker, honung och/eller kanel. Den äts vanligen på filmjölk, yoghurt, mjölk, sojamjölk eller havredryck som exempelvis en del av en frukost. Müsli...

Läs mer
Internal and external hemorrhoids

Vad är hemorrojder?

Hemorrojder är vaskulära strukturer som sitter i analkanalen. De betraktas som patologiska när de är svullna eller inflammerade. I friskt tillstånd är de analkuddar, bestående av arteriovenösa anastomoser och bindväv, som hjälper till att kontrollera avföringen....

Läs mer
Tumor Mesothelioma2 legend

Vad är cancer?

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. De vanligaste cancertumörerna är av typen carcinom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, exempelvis...

Läs mer

Vad är borderline?

Borderline personlighetsstörning, även kallat emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS), är en personlighetsstörning, som kan kännetecknas av exempelvis instabila relationer, känslomässig labilitet, tomhetskänslor, obefogad ilska och självmordsförsök. I DSM-5 används termen borderline personlighetssyndrom medan ICD-10 kallar tillståndet emotionellt instabil personlighetsstörning. I informellt bruk används termen borderline. Det...

Läs mer

Vad är bcaa?

De flesta som tränar styrketräning har säkerligen hört talas om både BCAA och EAA. Vad det är och vad det ger för effekt på muskelsyntes är. BCAA är ett av de bästa kosttillskotten du kan använda när det kommer till muskeltillväxt, fettförbränning och uthållighet. Läs...

Läs mer

Vad är välfärd?

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast individens samlade ekonomiska resurser.. Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till...

Läs mer

Vad är riktigt om utskjutande last?

Regler om hur mycket lasten får skjuta ut och hur den ska markeras. Exempel med bilder. Även regler för bogsering och släpvagn. Körkortskolan. e : Körkortsteori: Läs om regler för bilens last, utskjutande last och . Du får inte ta med fler passagerare än vad...

Läs mer

Vad är pm?

Vad är ett pm? Ordet pm är en förkortning av latinets promemoria, "för minnet". I likhet med den vetenskapliga uppsatsen bör pm:t vara sakligt grundat och ta. PM. ett kortfattat dokument, se Promemoria; PM. i vissa språk och länder för att . se Post meridiem;...

Läs mer

Vad är mitt postnummer?

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem...

Läs mer

Vad är ett pm?

I den här videon berättar jag vad ett PM är och hur man skriver ett PM. Videon riktar sig till de som läser svenska 3. PM. ett kortfattat dokument, se Promemoria; PM. i vissa språk och länder för att . se Post meridiem; PM. från...

Läs mer
Sven Wollter

Vad är kommunism?

Kommunism är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. Enligt marxismen har historien behövt gå igenom...

Läs mer

Vad är högt blodtryck?

Hypertoni, hypertension eller högt blodtryck, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar, framförallt stroke (slaganfall), hjärtsvikt och njursvikt men även artärsjukdomar såsom aneurysm och perifer arteriell sjukdom....

Läs mer
Red sea coral reef

Vad är ett ekosystem?

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i...

Läs mer

Vad är depression?

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord. Den behandling som har störst effekt är metakognitiv terapi som i en studie...

Läs mer
Chromecast-2015

Vad är chromecast?

Chromecast är en digital medieströmningsenhet utvecklad av Google. Enheten är en HDMI-dongel, som via ett Wi-Fi-nätverk strömmar ljud- och videofiler till en HDTV. Användaren väljer själv vad som ska spelas upp på TV:n genom ett urval av mobilapplikationer, som kan installeras från App Store (iOS)...

Läs mer
Cory Doctorow (27543291407)

Vad är artikel 13?

Upphovsrättsdirektivet, eller copyrightdirektivet, fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, är ett EU-direktiv. Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser...

Läs mer

Vad är en cell?

Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten". Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera....

Läs mer
Gull (5828444208)

Vad är en art?

Art är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in närbesläktade organismerna i grupper, så kallade taxa, i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i...

Läs mer
Quorn logo

Vad är quorn?

Quorn är ett varumärke för köttersättningsprodukter som i huvudsak består av mykoprotein från mögel-svampen Fusarium venenatum som framställs av Marlow Foods. De flesta av Quorns produkter innehåller utöver mykoprotein en liten mängd äggvita, vilket alltså gör dem ovo-vegetariska, en del produkter innehåller även mjölk, dessa...

Läs mer