Författare: daniel

Vad är? / Articles posted by daniel

Vad är på tv?

TV-tillverkare som Sony, Samsung, LG och Philips sprider uttryck och tekniknamn som verkar mer. Vad är skillnaden mellan LED, QLED och OLED? Tv-tablå för alla kanaler. Undrar du vad som sänds just nu på tv? Letar du efter morgondagens tv-tablå? Tv-tabla. e har en komplett...

Läs mer

Vad är npf?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person inom vissa områden har ett annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD,...

Läs mer

Vad är media?

Media var ett uppslagsverk på svenska som gavs ut av Bonniers i 15 band åren 1979-1982 under redaktörskap av Lena Backström, Sven Lidman och Uno Dalén, där den sistnämnde hade huvudansvaret för textdelen, medan Lidman utformade de så kallade lexivisionerna som upptog varannan sida. En...

Läs mer
Sérandite

Vad är mineraler?

Ett mineral är ett fast ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart....

Läs mer
Chicago bot

Vad är marknadsekonomi?

En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan. Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av...

Läs mer
Kosher McDonald's

Vad är kosher?

Kosher [ˈkɔʂ:ər] eller [ˈko:ʂər] betyder tillåtet, godkänt och används i detta syfte om både mat och rituella objekt. Om ett rituellt föremål är kosher kan det brukas; om maten är kosher får den ätas av rättrogna judar. Ett rituellt objekt som är behäftat med fel...

Läs mer

Vad är kpi?

Key Performance Indicators (KPI) är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå prioriterade. Ett Nyckeltal / KPI används för att visa en organisations riktning och måluppfyllnad. Läs mer om vad ett KPI är, vilka KPI:er...

Läs mer

Vad är klockan i olika länder?

Ta reda på hur mycket klockan är runt om i världen genom att välja en av de största städerna på vår världsklocka. Vilket betyder att när klockan är elva GMT, då är den 12. 0 i Sverige. Sedan följer inte alla länder helt de geografisk...

Läs mer
WallaceKelseyModel

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet, övergångsåldern eller perimenopaus är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning och därmed inte längre kan bli befruktad på naturlig väg. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen, vilket får hela...

Läs mer

Vad är jobbskatteavdrag?

Jobbskatteavdraget, även kallat jobbavdraget eller förvärvsavdraget, är en reform genomförd av regeringen Reinfeldt i Sverige och utökad av regeringen Löfven II. Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har därefter utökats vid ytterligare fyra tillfällen; 2008, 2009, 2010, 2014 och 2019. Det har minskats vid ett tillfälle; 2016....

Läs mer

Vad är inkasso?

Inkasso är ett hot om åtgärd från en borgenär mot en gäldenär för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld. I svensk...

Läs mer

Vad är icloud?

Icloud, av Apple skrivet iCloud, är Apples molnbaserade tjänst som lanserades i juni år 2011. Icloud är en efterföljare till den något utgångna molnbaserade tjänsten Mobileme som även den skapades av Apple. Man får med en e-postadress och kan synka sina bilder mellan datorn och...

Läs mer

Vad är iban nummer?

Vad är IBAN? Vad är ett IBAN-nummer? IBAN står för International Bank Account Number och är en internationellt accepterad standard för att identifiera. Vad är Bic? Bic, eller Business Identifier Code, är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt och...

Läs mer
Bacteria used to make wheat seeds nearly immune to wheat take-all

Vad är genteknik?

Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA-segment. Inom gentekniken finns det ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Genteknik är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras olika komponenter....

Läs mer
1912 Lawrence Textile Strike 1

Vad är facket?

En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen) för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. Detta kan bland annat innebära förhandling om löner, regler på arbetet, klagomålsprocedurer, regler angående anställning, avskedande och gynnande av arbetare, fördelar,...

Läs mer

Vad är ekologiskt?

Vad är ekologiskt? Hej, Jag hoppas ni vill ta er tiden att svara på följande. Jag försöker bli mer insatt för att kunna göra medvetna val privat och i. Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering....

Läs mer

Vad är endometrios?

Endometrios, felbelägen livmoderslemhinna, är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär ektopisk växt av livmoderslemhinna, alltså att livmoderslemhinna växer utanför livmodern, oftast i äggledare eller bukvägg. Omkring 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder uppskattas vara drabbade av endometrios....

Läs mer
Ballot box

Vad är direkt demokrati?

Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet. Direkt demokrati som styrelseskick på...

Läs mer

Vad är deklaration?

I dag började Skatteverket skicka ut deklarationer till alla med digital. Först och främst. vad är en deklaration och varför deklarerar vi. Deklaration är en årlig handling på hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Läs mer om...

Läs mer

Vad är departement?

Vad innebär parlamentarisk demokrati? Nämn fakta om olika slags regeringar. Vad gör talmannen? Nämn fakta om statsministern. Vad är ett departement? departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet. Departementen förbereder frågor som ska tas upp i. Departementet ansvarar för arbetsmarknad,...

Läs mer

Vad är c o adress?

Med Adressändring blir det lite enklare, snabbare och tryggare att ha koll på. Vad innebär care of-adressering (c/o)? Vad är "studentrabatt tidigare flytt"? En c/o adress skall alltid användas när en person skall ta hand om och förmedla posten till en annan person. Den förmedlande...

Läs mer

Vad är bup?

Vad kan jag få hjälp med av bup? På bup kan du få hjälp för olika saker. Här är några exempel: Allvarliga bråk och konflikter i familjen. Stora problem med att få. Vi på BUP tar emot barn och unga med allvarliga psykiska besvär, till...

Läs mer
Fiberkabel

Vad är bredband?

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker att med hög hastighet överföra data. Man kan få bredband på flera olika sätt. Ett sätt är att få bredband från telefonledningen. Då brukar det kallas ADSL eller kanske VDSL. Man kan också få bredband från ledningarna till...

Läs mer

Vad är bra service?

Träna på att ge riktigt bra service och vårda dina kundrelationer. Vad gör du konkret för att din kund ska känna sig sedd, hörd och bekräftad? Bra service och ett gott bemötande är vad lyckad kundkontakt bygger på. Det är också de två områden där...

Läs mer