Författare: daniel

Vad är? / Articles posted by daniel

Vad är bup?

Vad kan jag få hjälp med av bup? På bup kan du få hjälp för olika saker. Här är några exempel: Allvarliga bråk och konflikter i familjen. Stora problem med att få. Vi på BUP tar emot barn och unga med allvarliga psykiska besvär, till...

Läs mer
Fiberkabel

Vad är bredband?

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker att med hög hastighet överföra data. Man kan få bredband på flera olika sätt. Ett sätt är att få bredband från telefonledningen. Då brukar det kallas ADSL eller kanske VDSL. Man kan också få bredband från ledningarna till...

Läs mer

Vad är bra service?

Träna på att ge riktigt bra service och vårda dina kundrelationer. Vad gör du konkret för att din kund ska känna sig sedd, hörd och bekräftad? Bra service och ett gott bemötande är vad lyckad kundkontakt bygger på. Det är också de två områden där...

Läs mer

Vad är en analys?

En analys är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:...

Läs mer
Suryathon4

Vad är yoga?

Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker....

Läs mer
Lingonuppköpare

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot...

Läs mer

Vad är specialpedagogik?

Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken. Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är....

Läs mer

Vad är streama?

Att titta på tv genom streaming/play-tjänster är ett alternativ. Här är en översikt av vad du kan titta på i de olika playtjänsterna. Det finns också en. Strömmande media (engelska: streaming) är uppspelande av ljud- och videofiler på. L: http://www. lltomcrm. e/vad-ar-crm/streaming-business/ (webbsida). C More finns...

Läs mer

Vad är snapchat?

Snapchat är en fotodelnings- och multimediaapp för smartphones, lanserad 2011 och skapad av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown när de var studenter på Stanford University. Användare kan ta bilder eller spela in videoklipp och sedan lägga på filter, stickers, text eller rita på...

Läs mer

Vad är sis?

Larmen går kring tvångsvården av tonåringar på SiS-hem, statliga. har granskat SiS-vården. nu träder fem tjejer fram och berättar vad de. Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar. sätter cookies,...

Läs mer

Vad är serum?

Ett serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar....

Läs mer
Cisco7600seriesrouter

Vad är en router?

En router är en nätverksutrustning som kan koppla samman flera datornätverk och förmedla datatrafik dem emellan. Exempelvis kan en router förmedla trafik mellan ett privat nätverk och en internetleverantörs nätverk....

Läs mer
Ballot box

Vad är representativ demokrati?

Representativ demokrati avser ett system där folket styr genom val av partier eller företrädare med beslutanderätt. Representativ demokrati kan också ses som en samlingsbeteckning för en mängd demokratiska modeller. Gemensamt för dessa är dock att kärnan består av regelbundet återkommande val mellan konkurrerande representanter. Folksuveräniteten...

Läs mer

Vad är pronomen?

Pronomen är en mångsidig ordklass som trots att den i de flesta språk bara innehåller ett fåtal ord är mycket betydelsefull. Förhållandet gäller för den övervägande delen av världens språk, även om det också finns språk där pronomen inte är lika vanliga som i indoeuropeiska...

Läs mer

Vad är prisbasbelopp?

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp....

Läs mer
Scared Child at Nighttime

Vad är panikångest?

Panikångest eller paniksyndrom är en psykisk diagnos för en form av ångeststörningar, vilken återkommande ger oförutsedda panikattacker med hög ångestnivå. De psykiskt betingade attackerna uppkommer oberoende av situation och är därför oförutsedda, till skillnad från fobier vilka utlöses av vissa stimuli. Minst tre panikattacker under...

Läs mer

Vad är nettolön?

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas i regel i pengar. Om lönen ej är i pengar betalas den in natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster....

Läs mer
Mutation deletion

Vad är en mutation?

Mutationer är förändringar i cellers genetiska material. Mutationer har flera olika orsaker, till exempel slumpmässiga kopieringsfel under celldelningen, strålning eller inverkan av vissa kemiska ämnen och virus. Mutationer ingår också som ett naturligt och nödvändigt led i vissa processer i celler. För flercelliga organismer kan...

Läs mer
Dandruff01

Vad är mjäll?

Mjäll är vita flagor, bestående av döda hudceller, som bildas på huvudets hårbotten. Eftersom hudceller normalt dör och flagnar bort är en liten mängd mjäll normalt och ganska vanligt. Några människor har dock en ovanligt hög förekomst av hudflagor. De som har extra tjockt hår...

Läs mer

Vad är mobbning?

Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan, inom grannskap, inom administration, inom militärlivet eller i andra sammanhang inom olika grupper. En...

Läs mer

Vad är migration?

Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder. Människor har alltid förflyttat sig i världen. Det har skett av nyfikenhet inför det främmande. Det finns ett antal olika teorier som försöker förklara vad som orsakar migration, men med olika utgångspunkter. Framförallt varierar teorierna utifrån vilken...

Läs mer

Vad är lycka?

Lycka är en känsla av välbehag. Under de senaste decennierna har ett forskningsfält växt fram, lyckoforskning, som undersöker vad som skapar lycka i människors liv....

Läs mer
Opisthokonta diversity

Vad är liv?

Liv (Biota) är den egenskap som delas av alla organismer. Det finns ingen entydig definition på biologiskt liv, men olika livsformer har vissa gemensamma särdrag som karaktäriserar dem, fortplantning (reproduktion), nedärvning, reagens på yttre stimuli samt ämnesomsättning (metabolism)....

Läs mer
Aerotransport annons 1937

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld....

Läs mer

Vad är index?

När man räknar med index beskriver man en värdeutveckling i förhållande till en specifik. Statistiska centralbyrån (SCB) kartlägger inflationen i vad som kallas. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som. Det allra mest omtalade indexet i Sverige är det...

Läs mer
Iban girls

Vad är iban?

Iban är en gren av dajakfolken och ett stamfolk eller ursprungsfolk på Borneo. De var tidigare under den brittiska kolonialtiden kända som sjödajaker. De flesta iban är bosatta i Malaysia-delstaten Sarawak, där de cirka 680 000 medlemmarna (2006), utgör cirka 30 % av befolkningen och är den...

Läs mer

Vad är hormoner?

Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer producerar hormoner, även växter. Läran om hormoners biologiska funktioner kallas endokrinologi, men även andra forskningsfält, såsom biokemi, studerar hormoner....

Läs mer

Vad är hr?

För ett par veckor sedan sa min bror till mig 'hur kan du jobba på distans? Jag menar vad kan du göra vid datorn, du går väl typ runt och ser till. Varför kallas personalavdelningen för HR nu för tiden, och vad gör de? Och...

Läs mer
Googleplexsouthside

Vad är google?

Google LLC är ett amerikanskt multinationellt internetföretag inriktat på Internetrelaterade produkter och tjänster som omfattar annonsering på nätet, en sökmotor, molntjänster, mjukvaru- och hårdvaruprodukter....

Läs mer