Kemiska substanser

Vad är? / Atomfysik  / Kemiska substanser

Vad är en jon?

En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning. Det vill säga att den inte har lika många elektroner som protoner. Den enklaste jonen är protium (en vätejon, en positiv laddningsenhet, H+)....

Läs mer