Meteorologi

Vad är? / Atmosfär  / Meteorologi
Portrait of Jupiter from Cassini

Vad är atmosfär?

Atmosfären (aerosfär) är gassiktet runt jorden; är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid. Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara...

Läs mer