Medicinska diagnoser uppkallade efter personer

Vad är? / Aspergers syndrom  / Genomgripande störning i utvecklingen  / Medicinska diagnoser uppkallade efter personer
Riboflavin penicillinamide

Vad är asperger?

Aspergers syndrom (ASD) är en omtvistad diagnos inom autismspektrum och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt diagnossystemet ICD-10. För att få diagnosen krävs i sammanfattning att personen har en normal till hög intelligensnivå samt normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga. Därtill måste personen ha väldigt...

Läs mer