Reumatiska sjukdomar

Vad är? / Arbetsskador  / Artriter  / Reumatiska sjukdomar
Gonarthrose-Knorpelaufbrauch

Vad är artros?

Artros eller osteoartrit är en ledsjukdom som kännetecknas av att en eller flera leders brosk successivt bryts ned (degenererar). Sjukdomen kallades tidigare för "ledförslitning", men denna benämning är numera ifrågasatt. Forskning under 2000-talet pekar mot att artros inte är relaterat till långsiktigt/successivt ledslitage, och att...

Läs mer