Farmakologi

Vad är? / Antibiotika  / Farmakologi
KB test

Vad är antibiotika?

Antibiotikum betyder för biologer ämnen som producerats av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta. Exempelvis lever både bakterier och svampar antingen som parasiter eller på att bryta ned dött material. Eftersom båda har samma födokälla försöker de förgifta varandra genom att utsöndra...

Läs mer