Blodmanifestationer

Vad är? / Anemi  / Blodmanifestationer
Iron deficiency anemia blood film

Vad är anemi?

Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan bland annat inbegripa: trötthet (fatigue), svaghet,...

Läs mer