Analys

Vad är? / Analys

Vad är en analys?

En analys är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:...

Läs mer