Proteinkemi

Vad är? / Aminosyror  / Biomolekyler  / Proteinkemi

Vad är aminosyror?

En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av, trots att även andra aminosyror har biologisk betydelse. Proteiner är polymerer av alfa-aminosyror, som hålls ihop av...

Läs mer