Multinationella företag med huvudkontor i USA

Googleplexsouthside

Vad är google?

Google LLC är ett amerikanskt multinationellt internetföretag inriktat på Internetrelaterade produkter och tjänster som omfattar annonsering på nätet, en sökmotor, molntjänster, mjukvaru- och hårdvaruprodukter....

Läs mer