Datavetenskap

Vad är? / Algoritmer  / Datavetenskap
Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi edit

Vad är en algoritm?

En algoritm är, inom matematiken och datavetenskapen, ändlig uppsättning (mängd) otvetydiga instruktioner som efter exekvering löser ett problem. Algoritmen startar i ett givet tillstånd (starttillstånd) och når resultatet (sluttillstånd) inom ett ändligt antal steg. Varje steg måste var tydligt och precist definierat, på så sätt...

Läs mer