Ekonomi

Vad är? / Aktier  / Ekonomi
Stora Kopparberg 1288

Vad är aktier?

En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt....

Läs mer