Prefix

Vad är? / Affix  / Prefix

Vad är prefix?

Prefix är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra ordets betydelse, till exempel o-laglig, im-populär, pro-gressiv eller "pre"-fix....

Läs mer