Beteendesymtom

Vad är? / Affektiva störningar  / Beteendesymtom

Vad är depression?

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord. Den behandling som har störst effekt är metakognitiv terapi som i en studie...

Läs mer